Een serverside programma om irrigatie te sturen bij de teelt van blauwe bessen. Dit programma leest de voorspelde hoeveelheid water uit een API. Daarnaast wordt continue gemeten hoeveel water de teelt gekregen heeft. Is de hoeveelheid water gegeven aan de teelt, wordt de waterkraan afgesloten via een API. Daarna wordt de hoeveelheid water geregistreerd in een API en wordt er terug een voorspelling gedaan voor de volgende dag.

Klant

PC Fruit

Oplossing

Serverside programma

Technologie

PHP, MariaDb, Laravel, Crodeon, Debian, Digital Ocean